Bevare deres tanker og hjerter i Jesus

Bevare deres tanker og hjerter i Jesus

... heter Hafrsfjord menighets plan for trosopplæring. 

 
Planen, som inneholder mange ulike tilbud til barn fra 0-18 år, ble like før nyttår godkjent av biskopen. Det vil si at tre års jobbing med å komme frem til hvilke arrangement og samlinger som skal tilbys i vår menighet, og hvilke verdier og grunnlag vi skal bygge disse på til alle døpte mellom 0-18 år, nå er over.
 
Men dette er mer et startskudd enn et punktum. Nå skal planen settes ut i livet, og vi skal gradvis bygge opp tilbudene fra der vi er i dag.
Drømmen er at barn og unge i menigheten vår skal oppleve at de blir tatt på alvor slik de er. At de får invitasjoner som de opplever attraktive, og ønsker å takke ja til.
Det utvidede målet har vi formulert på denne måten: 
 
"At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus" Fil4:7
Gjennom trosopplæringen i Hafrsfjord menighet vil vi at barn og unge skal bli kjent med Jesus og Guds Ord. At de skal bli styrket i troen på Jesus som sin frelser og venn og leve sitt liv i etterfølgelse og tillit til Ham, i kraft av Den hellige ånd.
 
Vårt mål er at barn og unge skal tilegne seg en god rytme i livet der det å søke Gud blir en del av hverdagen deres. Å be til Ham, bruke Guds ord og nattverden.
 
For å nå dette målet, trenger vi folk som ber, engasjerer seg og som vil være med i team som kan virkeliggjøre tilbudene. Håper du er en av dem!
Du kan lese planen i sin helhet på nettsiden vår;
Vil du være med, så ta kontakt med menighetskontoret 
 


Del denne artikkel på e-post