Hafrsfjord menighet > Barn > Barn 6-12 år > 6. klasse: LysVåken

6. klasse: LysVåken 


Alle 6.-klassinger i menigheten vil motta invitasjon i posten til å være med på LysVåken-helg med overnatting i kirken. Den avholdes normalt i løpet av høstsemesteret.


Menighetens trosopplæringsplan ønsker at 6.-klassingene skal få erfare at «kirken er mitt hus», bli sett og hørt og kjenne trygghet. Dette gjøres i løpet av en spennende helg på LysVåken!

LysVåken består av en aktivitetsdag (normalt en lørdag) på Hafrsfjordsenteret, overnatting i Revheim kirke like ved og gudstjeneste den påfølgende søndagen. Opplegget gir barna god anledning til å bli kjent med hverandre gjennom lek, dans, planlegging av gudstjeneste, at de lager noe fint og spiser god mat sammen. 


 
Følg med i posten og meld dere på!

Påmelding til LysVåken 24.-25. november 2018