Hafrsfjord menighet > Frivillig tjeneste

Frivillig tjeneste

 

 


 

 

Barna som besøker kirken vår i forbindelse med ulike trosopplæringsarrangementer får av og til spørsmål om hvem som eier kirken. Da gjetter de ofte på at det er presten som eier den, organisten, eller Gud. Vi pleier å fortelle dem at det er det er deres kirke, det er de selv som eier den. Og til deg som leser dette: Det er din kirke. Alle som ønsker, både voksne og barn, skal få være med å prege kirken sin. Én måte å gjøre det på er å stille som frivillig medarbeider.

 

Hvem kan være med som frivillige medarbeidere?

Utadvendte og innadvendte, unge og eldre, single, nygifte, foreldre, besteforeldre, studenter og pensjonister, folk som droppet ut av skolen og folk som har studert til doktorgrad, folk som har levd livet, datanerder, idrettsfolk, heltidsansatte og deltidsansatte, entreprenører, kokker, administratorer, revisorer, mekanikere, sykepleiere, folk som trives med barn og unge, folk som trives best med voksne, folk som ønsker å lede, folk som ønsker å jobbe mer i bakgrunnen, folk som kan bidra til faste tider og folk som har mulighet en gang innimellom. Det er rom for alle!

Vi er med andre ord på utkikk etter alle slags frivillige. Det er kun ved hjelp av frivillig støtte i form av penger, omsorg og engasjement det er mulig å drive en levende, kristen menighet i nærmiljøet vårt. Velger du de oppgavene du trives med, vil utbyttet bli stort både for menigheten og for deg. Mange hender får utrettet mer enn få, enten oppgavene fra hver enkelt er store eller små. Uansett er bidragene så verdifulle at ingen må undervurderes.

 

Hvilke oppgaver kan du bidra i?

Nedenfor er det nevnt ulike oppgaver du kan engasjere deg i, men listen er ingen fasit. Det finnes flere oppgaver enn dem vi har nevnt. Bruk dine ferdigheter der du tror de gagner mest og kom gjerne med forslag og idéer selv der du ser du kan bidra, enten det er inn i et allerede eksisterende tiltak eller et helt nytt! Ta kontakt med menighetskontoret på 51 93 92 53.

 

Gudstjenestemedhjelper: Har du innspill til gudstjenestene? Kunne du tenke deg å være med som tekstleser, lese opp kunngjøringer, styre Power Point’en, ønske velkommen, pynte kirken eller være forsanger? Dette er bare noen av oppgavene knyttet til gudstjenesten. Jo flere aktive medarbeidere det er på gudstjenestene, jo bedre og rikere blir gudstjenestene for alle deltakere!
 

Kirkekaffe: Er det å bake en kake, forberede kirkekaffe og ta koppvasken etterpå noe du kunne trives med? Da er dette stedet for deg. Å stelle i stand til kirkekaffe bidrar sterkt til å være med og skape et godt fellesskap i menigheten.
 

Julemesse og juletrefest: På disse arrangementene samles det mye folk og oppgavene knyttet til dem er mange og varierte. Julemessen er en viktig inntektskilde for menigheten og avholdes i slutten av november hvert år, mens juletrefesten de siste årene har fått tradisjon for å være første søndag i januar. Kanskje kunne du tenkte deg å være med og planlegge, rigge, handle, lede..?
 

Smågrupper: Vi har mange ulike smågruppefellesskap i menigheten. Er du del av et slikt mindre fellesskap der dere som gruppe kunne tenke dere å ha en tjeneste sammen? Nøl ikke med å ta kontakt med menighetskontoret!

 

Ledere i arbeid blant barn og unge:
 

Menigheten driver flere ulike opplegg for barn og unge:

- Søndagsskole
Kaos og Sang (familiekor)
Gjeng for 4.-5. klasse
Gjeng for 6.-7. klasse
Master of the Universe (5.-7. klasse)

 

I tillegg har vi ulike arrangementer som arrangeres én gang årlig:

- Utdeling av CD til 2-åringer
Krøllekveld for 3-åringer
4-årsklubb og utdeling av 4-årsbok
6-årsklubb og utdeling av 6-årsbok
Tårnagenthelg for 3.-klassinger
LysVåken for 6.-klassinger

 

Enten du kunne tenke deg å være med som leder eller bidra med noe som er mer i bakgrunnen, er oppgavene knyttet til disse aktivitetene mange og det skulle alltid være mulig å finne noe du kan trives med. Eksempel på oppgaver er å dele ut CD på døren til 2-åringene, bidra i ulike hobbyaktivteter, synge med barna, lage til mat, være med som trygg voksen, nattevakt på LysVåken, ha andakt, lede opplegget, gjøre klart rommene som skal brukes og rydde etterpå. Klikk gjerne på lenkene over for mer informasjon om de enkelte aktivitetene og arrangementene, eller ta kontakt med kateket, Grete Stuen Vestøl, på tlf. 51 93 92 54, eller barne- og ungdomsarbeider, Mariann Roti, på tlf. 51 93 92 57.

 

Ønsker du å bidra som fast giver til Hafrsfjord menighet, trykk her: Fast givertjeneste