Gudstjenester

 

 

 

Gudstjenester i Hafrsfjord menighet

Søndag 24. mars kl. 11.00
Gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Søndagsskolen er i søndagsskolerommet. Nattverd. Offer til menigheten. Konfirmanter deltar. Forsangergruppe. Kirkekaffe.

Søndag 31. mars kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Nattverd Offer til NMS Midtøsten. Søndagsskole. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 7. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Ragnar Skottene. Dåp. Offer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Palmesøndag 14. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Skjærtorsdag 18. april kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste i Revheim kirke ved Eva Vassbø. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt Okhaldunga i Nepal.

Langfredag  19. april ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

Påskedag 21. april kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. Kirkekaffe

Søndag 28. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer Barne- og ungd.arb. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Lørdag 4. mai kl. 10.00,  kl 12.00 og kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 5. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Onsdag 8. mai kl 19.00-19.30
Kveldsrast
i Revheim kirke ved Audun Erdal. Nattverd.

Lørdag 11. mai kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 12. mai ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

Søndag 19. mai kl. 11.00
Gudstjeneste ved Anne Grete Hagen. Dåp. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

Søndag 26. mai kl 11.00
«Sprell levende»- familiegudstjeneste i lag med søndagsskolen på Hafrsfjordsenteret. Kristin Eide fra søndagskoleforbundet taler. Offer til søndagsskolen i Rogaland. Kirkekaffe og uteleker etter gudstjenesten.

Søndag 2. juni kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer menighetens Barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.

Tirsdag 4. juni kl 11.00
Gudstjeneste tilrettelagt for eldre i samarbeid med Slåtthaug sykehjem ved Audun Erdal. Sang av Madlamark menighets mannskor.

Søndag 9. juni kl. 11.00
Pinsedagsgudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 16. juni kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer misjonsprosjektet Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 23. juni kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Eva Vassbø. Dåp. Nattverd. Offer KRIK. Kirkekaffe.

Søndag 30 juni ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

Søndag 7. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Anette-Emilie Tøndel. Organist Vit Kolos. Dåp. Nattverd. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

Søndag 14. juli ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde.

Søndag 21. juli kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Revheim kirke. Se Madlamark (Audun forretter i Madlamark).

Søndag 28. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp. Nattverd. Offer til NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

Søndag 4. august ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde. (Audun forretter i Sunde).

Søndag 11. august kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 18. august ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

Lørdag 24. august kl. 14.00.
Dåpsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal.  

Søndag 25. august kl. 11.00
«Sprell levende-gudstjeneste» Familiegudstjeneste i Hafrsfjordsenteret. Hele staben medvirker. Offer til Kirkens Bymisjon i Rogaland. Kirkekaffe.

Søndag 1. september kl. 11.00.
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp. Nattverd. Offer til NMS Midtøsten. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 8. september kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp. Offer til menigheten.

Søndag 15. september kl. 11.00.
Gudstjeneste i Revheim kirke. Presentasjon av konfirmanter. Grete S. Vestøl og Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Offer til «Follow me». Søndagsskole.

Søndag 22. september kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp. Offer til menighetens Barne- og ungdomsarbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 29. september kl 11.00
Gudstjeneste i Revheim ved vikar.

Søndag 6. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Dåp. Nattverd. Offer til Normisjon Nepal. 

Søndag 13. oktober ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

Søndag 20. oktober kl. 11.00 
«Sprell levende-gudstjeneste» Familiegudstjeneste i Revheim kirke. 4-årsbok. Mariann O. Roti, Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Dåp. Offer til  TV-aksjonen. Sang av «Kaos og Sang»

Søndag 27. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Søndag 3. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Audun Erdal og Anette-Emilie Tøndel. Organist vikar. Nattverd.
Vi minnes de døde, og tenner lys for de som er gått bort siden forrige allehelgensdag. Søndagsskole. Offer til Kirkens SOS. Kirkekaffe.

Søndag 10. november kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» Familiegudstjeneste i Hafrsfjordsenteret v/Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Utdeling av 6-årsboken.  Sang av Hafrsfjord barnekor. Offer til BU-arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 17. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke v/vikar. Organist Vit Kolos.
Dåp. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet Normisjon Nepal.Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 24. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal. Organist Vit Kolos. «Treffen» blir med.  Dåp og Nattverd. Offer til menigheten. Søndagskole. Kirkekaffe.

Søndag 1. desember kl. 11.00
Visitasgudstjeneste i Revheim kirke. «Sprell levende- gudstjeneste», Familiegudstjeneste «Lys Våken» v/biskop Anne Lise Ådnøy, prost Stefan Emmerhoff, Audun Erdal. Organist Vit Kolos.   Dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 8. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Vikarprest. Organist Vit Kolos.  Dåp og Nattverd. Søndagskole. Offer NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

Søndag 15. desember kl. 11.00
«Vi synger julen inn»- gudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp og nattverd.  Offer til menighetsarbeidet. Konfirmanter deltar. Kirkekaffe.

Søndag 22. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Dåp og Nattverd. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Julaftengudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Offer: Kirkens Nødhjelp.

Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.  Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 29. desember ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde.

Søndag 5. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Taler fra NMS. Nattverd. Offer til NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

 

 

 

 

 

 Velkommen!