Innmelding til eller utmelding fra Den norske kirke

 

For innmelding til eller utmelding fra Den norske kirke, bruk denne linken:

kirken.no/medlem