Menighetsråd

 

Sigrun Melling - leder

Eirik Røysland - nestleder

Audun Erdal

Kristin Marie Aas Nordin

Eirik Olimstad

Einar Hille

Kari Anne R. Kristensen

Eli Dorthea Taunton

Terje Apeland

 

Jorunn Skollevoll Bjerga 1.vara

Solveig Risa Rabba 2.vara

Kjell Husebø 3.vara

Per Ingvar Sveingaard 4.vara

 

Permisjon: 

Christoffer Inge Hovda

 

Kontakt: hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no