Hafrsfjord menighet > Info > Menighetsråd

Menighetsråd

Menighetsråd 2015-2019

Sigrun Melling - leder

Eirik Røysland - nestleder

Audun Erdal

Kristin Marie Aas Nordin

Eirik Olimstad

Einar Hille

Kari Anne R. Kristensen

Eli Dorthea Taunton

Terje Apeland

 

Jorunn Skollevoll Bjerga 1.vara

Solveig Risa Rabba 2.vara

Kjell Husebø 3.vara

 

Kirkevalg 2019

Valg av menighetsråd.

Her er den endelige listen med kandidater til menighetsrådsvalget for perioden 2019-2023:

Kjell Reidar Knutsen

Marianne Skjortnes

Eli Dorthea Taunton

Arne Rettedal

Terje Apeland

Jon-Albert Sætevik

Solveig Risa Rabba

Oddvar Mestad

Berit Hope Høivik

 

Valg av nytt menighetsråd skjer søndag 8. og mandag 9. september.  Forhåndsstemming kan skje i perioden 10. august - 6. september på kirkevergekontoret i Stavanger sentrum.  Nærmere om tid og sted vil komme på valgkort som sendes ut i forkant av valget.

 

Kontakt: hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no