Menighetsråd

Menighetsråd 2015-2019

Sigrun Melling - leder

Eirik Røysland - nestleder

Audun Erdal

Kristin Marie Aas Nordin

Eirik Olimstad

Einar Hille

Kari Anne R. Kristensen

Eli Dorthea Taunton

Terje Apeland

 

Jorunn Skollevoll Bjerga 1.vara

Solveig Risa Rabba 2.vara

Kjell Husebø 3.vara

 

Kirkevalg 2019

Valg av menighetsråd.

Det utlyses supplerende nominasjon til menighetsrådsvalget.  Nominasjonskomiteens liste er ikke fulltallig.  Frist for supplerende nominasjon er 5. juni 2019.  Liste til menighetsrådsvalget vil bli lagt til gjennomsyn fra 6. juni 2019.

 

 

Kontakt: hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no