Hafrsfjord menighet > Unge

Aktiviteter for ungdom 13-18 år

 

      Det røde hjertet symboliserer Hafrsfjord menighets aktiviteter og arrangementer for 
      ungdom 13-18 år.


     Hafrsfjord menighets trosopplæringsplan har definert formålet med      
     aktivitetene og arrangementene menigheten tilbyr til ungdom 13-18 år som å skape  
     et møtested hvor ungdommene opplever at det er rom for hele livet, hvor den
     enkelte blir inkludert i fellesskapet, samt utfordret på tro og identitet. Vi ønsker også å utfordre
     til medarbeiderskap. 

 

     Dette tenkes blant annet å gjøres ved hjelp av konfirmasjonsundervisningen, der man arbeider
     helheltlig med Bibelen, eget liv og kirkens tro, og søker å gi mot og inspirasjon til å leve som kristen.          
                                                       Ønsker du mer informasjon rundt konfirmasjon i Hafrsfjord menighet, se denne siden.

 

Velkommen til Hafrsfjordsenteret og Revheim kirke!​