Kveldsrast

23. januar kl 19.00

6. mars kl 19.00

8. mai kl 19.00

Kolosserbrevet vil bli gjennomgått denne våren.