Vår menighet


Hafrsfjord menighet vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som bidrar til mer himmel på jord her i vårt område.