Familie KRIK


Vi starter opp med familie KRIK i Hafrsfjord menighet høsten 2022.

Les mer

 

Familie KRIK


Vi starter opp med familie KRIK i Hafrsfjord menighet høsten 2022.

Les mer

 

Hafrsfjord barnekor


Har du begynt i 1.klasse og liker å synge? Bli med i Hafrsfjord barnekor!

Les mer

 

Hafrsfjord barnekor


Har du begynt i 1.klasse og liker å synge? Bli med i Hafrsfjord barnekor!

Les mer

 

Menighetsfest


Onsdag 2. november blir det åpen menighetsfest i Hafrsfjordsenteret kl 19.30. Meld deg på her.

Les mer

 

Menighetsfest


Onsdag 2. november blir det åpen menighetsfest i Hafrsfjordsenteret kl 19.30. Meld deg på her.

Les mer

 
 

Familie KRIK

Vi starter opp med familie KRIK i Hafrsfjord menighet høsten 2022.

Les mer

 

Babysang

Er du hjemme med en baby 0-18 måneder? Velkommen til babysang hver onsdag denne høsten!

Les mer

 

Hafrsfjord barnekor

Har du begynt i 1.klasse og liker å synge? Bli med i Hafrsfjord barnekor!

Les mer

 

Sorggrupper - tilbud til etterlatte

Diakonene i Stavanger leder støttegrupper for mennesker i sorg. Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen ...

Les mer

 

Gjeng for 4.-5. og 6.-7. trinn

Lyst til å være med på Gjeng? 

Les mer

 

Kaos og Sang

Velkommen til hele familien på Kaos og Sang på Hafrsfjordsenteret.

Les mer

 

Kirkeoffer

Det er mulig å gi offer selv om du ikke er til stede på gudstjenesten.

Les mer

 

Liste over gudstjenester fremover

Åpne ordinære gudstjenester.   

Les mer