Diakoni


Selv om Hafrsfjord menighet ikke har egen diakon så blir flere diakonale oppgaver likevel ivaretatt.

Åresmålsblomst
En gruppe på 4 frivillige har i samarbeid med prest tatt på seg tjenesten å dele ut åremålsblomster som en hilsen fra menigheten. Jubilanter på 85 år, 90 år, 95 år og 100 år får besøk.


Sykehjem og bofellesskap
Hver onsdag er det tilbud om andakt, sang og musikk på Slåtthaug sykehjem. Det feires nattverd en gang i måneden. En gang på høsten og en gang på våren er det et samarbeid med frelsesarmeen. De spiller, synger og vitner, mens presten holder andakt, og en av våre kirkeringer steller i stand kaffemat og sørger for en gratisutlodning. En gang i året holdes en gudstjeneste i Revheim kirke der Slåtthaug sykehjem er spesielt invitert. Vit Kolos spiller fast på våre andakter.
Madlatun bofellesskap får også jevnlig besøk.

Sorggrupper
Diakonene i Stavanger leder støttegrupper for mennesker i sorg. Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg - og samtidig lytte til andres erfaringer. For mer informasjon kan sokneprest Audun Erdal kotaktes; eller koordinator for sorggruppene, diakon i Sunde menighet Toril Ø. Marthinsen, tlf 936 49 934. e-post: tm58@kirken.no

Kirkens SOS
Kirkens SOS er en del av menighetens arbeid innen diakoni, og menigheten har også sete i representantskapet.

Kirkens SOS i Rogaland ble etablert i 1980 og er tilsluttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. I fylket er det to vaktsteder: Vaktrom Stavanger og vaktrom Haugalandet.

Mange tar kontakt. I 2018 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 13 782 telefonhenvendelser, og 1 224 chattehenvendelser. Omtrent like mange kvinner og menn ringte, og de fleste var i alderen 40 – 60 år. I løpet av våren utvidet Kirken SOS sine åpningstider på chat, som betyr at vaktrommet i Stavanger betjener chatten hver mandag og annenhver fredag, lørdag og søndag. Alderen til de fleste som tar kontakt på chat er mellom 10-19 år.

Psykiske problemer, ensomhet, mellommenneskelige forhold, fysiske problemer, tro/bønn, rusmisbruk, sorg/tap, vold/overgrep pg selvmordstanker er temaer som blir tatt opp. Tjenesten er basert på frivillige, og ved utgangen av 2018 var det om lag 65 frivillige medarbeidere som i gjennomsnitt tok to vakter pr. måned. Kirkens SOS har som målsetting at de som kontakter dem skal bli sett, støttet og styrket av et medmenneske. De er også sikret full anonymitet.

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake