Revheim kirke 150 år i 2015


I 2015 var Revheim kirke 150 år. 

Her er jubileumsbilaget som var i Nordvesten i juni-nummeret 2015.

Tilbake