Flere arrangement og samlinger avlyses


Alle arrangement - bortsett fra gudstjenester og kirkelige handlinger - avlyses fremover.

 

Ut fra den smittesituasjonen som er i vårt nærmiljø vil alle arrangement - bortsett fra gudstjenester og kirkelige handlinger - bli avlyst frem til 7. desember.  I denne tiden vil det være en begrensning på 50 personer som kan være til stede på gudstjenestene.  

Det er fremdeles mulig å melde barn til dåp.

Vi er leie for at dette også gjelder barne og ungdomssamlinger.  Følg med her på hjemmesiden hvor vi vil komme med mer informasjon, og vi vil oppdatere kalenderen med oversikt over det som er avlyst og det som kan gjennomføres.

 

Tilbake