Følg oss på Facebook!


På facebook legger vi ut arrangementer og glimt fra livet i menigheten!

Følg menighetens side: Hafrsfjord menighet på Facebook

Vær med og spre budskapet om vårt tilbud til barn og unge ved å like og dele vår innlegg!

Tilbake