Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke og Sunde bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer høsten 2024:

23. januar: Pater og forfatter Kjell Arild Pollestad forteller om arbeidet med sin bibeloversettelse.
20. februar: Kateket Einar Halleraker taler
19. mars: prostiprest Per Even Tjøstheim Moldsvor
16. april. Vi besøker Gausel kirke. Audun forteller om kirkens altertavle.

11. juni TUR 

3. september
1. oktober
29. oktober
10. desember

 

 

 

 

 

 

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake