Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke, Sunde bedehus og Solheim bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

På grunn av smittesituasjonen er formiddagstreffene innstilt inntil videre.

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer våren 2021:

UTGÅR!  Tirsdag 12. januar  

Tirsdag 9. februar

Tirsdag 9. mars

Tirsdag 20. april

Tirsdag 1. juni gudstjeneste kl 11.00 m/Slåtthaug

Tirsdag 8. desember kl 10.30: Besøk fra U-kirke. 

 

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake