Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke, Sunde bedehus og Solheim bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

På grunn av smittesituasjonen er formiddagstreffene innstilt inntil videre. Datoene for høsten 2021 er klare:

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer våren 2021:

UTGÅR!  Tirsdag 12. januar  

UTGÅR! Tirsdag 9. februar

UTGÅR! Tirsdag 9. mars

UTGÅR! Tirsdag 20. april

UTGÅR! Tirsdag 1. juni gudstjeneste kl 11.00 m/Slåtthaug

Tirsdag 7. september

Tirsdag 19. oktober

16. november

14. desember 

 

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake