Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke og Sunde bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer våren 2023:

24. januar: Ragne Marie Døble og Vit Kolos med salmeprogram.

21. februar: Fengselsprest Ingjerd Ropeid Andreassen forteller om det kirkelige arbeidet i Stavanger fengsel. 

28. mars: Åsmund Johansen forteller om skoleskipet Gann.

2. mai: Sykehusprest Anne Beth Gilja Johansen forteller om arbeidet sitt ved Stavanger universitetssykehus.

TUR 6. juni
 

5. september: Sjøforsvarsprest John Trygve Meyer forteller om arbeidet i Madlaleiren.
3. oktober:  Tema: -Hvordan det oppleves å vandre i ferdiglagte gjerninger planlagt av Gud. Ved G. Slater.
14. november: Sang og tale av Margun og Joleiv Salte
12. desemer: Adventsmøte med barnehagesang og andakt ved Audun

 

 

 

 

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake