Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke, Sunde bedehus og Solheim bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

På grunn av smittesituasjonen er formiddagstreffene innstilt inntil videre. Datoene for høsten 2021 er klare:

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer høsten 2021:

Tirsdag 19. oktober

16. november: Odd Dubland forteller om Hans Nielsen Hauges liv og virke.

14. desember 

 

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake