Formiddagstreff


Formiddagstreffet sine samlinger koordineres sammen med Sunde kirke og Sunde bedehus og tilsvarende formiddagstreff på disse steder. 

 

Formiddagstreffene starter kl. 10.30 og er slutt ca. kl. 12.30.

Ved behov for skyss vennligst kontakt menighetskontoret.

Datoer høsten 2022:

6. september

4. oktober

1. november

13. desember

Velkommen!

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake

Del