Smågruppefellesskap


 

Vi har mange ulike smågruppefellesskap i menigheten, både kirkeringer, bibelgrupper og bønnefellesskap. Vi tror at smågruppefellesskap er viktig for at den enkelte skal bli sett og møtt!

 

Gruppene samles i hjemmene og avtaler sine egne samlinger.  Ønsker du å være med i et slikt fellesskap? Ta kontakt med sokneprest Audun Erdal:

Kontakt:

Sigrun Melling91831052  eller

 


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Går du allerede i et mindre fellesskap der dere som gruppe kunne tenke dere å ha en tjeneste sammen? Nøl ikke med å ta kontakt med menighetskontoret:

Kontakt:


Daglig leder
Magnar Helgeland
51 93 92 53
992 91 670
Send e-post

Tilbake