15: Follow me


Etter konfirmasjonen inviteres de som skal begynne i 10. klasse til Follow Me Gjeng.

follow me er en lederutviklingsorganisasjon som Hafrsjford menighet er med i!
follow me handler om å se, samle og styrke ungdommer i menigheten ved å gi dem fellesskap, ledertrening, oppfølging og hjelp til å vokse som etterfølgere av Jesus. 

Les mer på om follow me på https://nmsu.no/followme/

Dette bilde fra follow me-konferansen på Åpta i mars 2018

Kontakt:


Kateket
Grete Stuen Vestøl
51 84 04 00
481 36 312
Send e-post

Tilbake