Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og det kristne fellesskapet.

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv.

Du kan melde deg som konfirmant i kirken selv om du ikke er døpt. Da vil du i tilfelle få tilbud om en dåpssamtale, og vi finner sammen ut når selve dåpen skal skje. Konfirmasjon forutsetter at du er døpt.

I Hafrsfjord menighet har vi et godt og variert konfirmantopplegg, og vi håper du vil være konfirmant hos oss!

Konfirmasjonsdatoer våren 2025 er planlagt til

lørdag 3.mai - kl. 11 og kl. 13
søndag 4.mai - kl. 11
lørdag 10.mai - kl. 11 og kl. 13
søndag 11.mai - kl. 11

Send oss en mail på eh565@kirken.no hvis du har en ønsket dato og klokkeslett for 2025, så vil vi gjøre vårt beste for å legge til rette for ønsket. 

Hafrsfjord menighet tilbyr som regel konfirmasjon de to første helgene i mai. Dette gjelder for 2026 og 2027 og videre fremover. 
 
Tilrettelagt opplegg:
Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Madlamark menighet, eller sjekke ut mer her: tilrettelagt konfirmasjon


Kateket (vikar)
Einar Halleraker
51 84 04 00
92 23 86 29
Send e-post

Tilbake