Trosopplæring 13-18


Det røde hjertet symboliserer Hafrsfjord menighets aktiviteter og arrangementer for ungdom 13-18 år.

    

Hafrsfjord menighets trosopplæringsplan har definert formålet med aktivitetene og arrangementene menigheten tilbyr til ungdom 13-18 år som å skape et møtested hvor ungdommene opplever at det er rom for hele livet, hvor den enkelte blir inkludert i fellesskapet, samt utfordret på tro og identitet. Vi ønsker også å utfordre til medarbeiderskap.

Dette tenkes blant annet å gjøres ved hjelp av konfirmasjonsundervisningen, der man arbeider helheltlig med Bibelen, eget liv og kirkens tro, og søker å gi mot og inspirasjon til å leve som kristen.         
Ønsker du mer informasjon rundt konfirmasjon i Hafrsfjord menighet, se denne siden.

Velkommen til Hafrsfjordsenteret og Revheim kirke!​

Kontakt:


Kateket
Grete Stuen Vestøl
51 84 04 00
481 36 312
Send e-post

Tilbake