Givertjeneste


Hafrsfjord menighet er en aktiv menighet med mange tilbud til barn og ungdom, og selvfølgelig også til de voksne.

 

Hafrsfjord menighet består av mennesker i alle aldere.  Innefor menighetens grenser finne det bl.a. over 1000 barn og unge fra 0-18 år. Vi ønsker å dele kristen tro og Guds kjærlighet med alle disse. Vi ønsker å skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter.

Til dette og alt annet arbeid i menigheten trenger vi nærværende voksne - frivillige og ansatte. Menigheten får noe offentlig støtte til sin aktivitet knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av våre aktiviteter. Menigheten lønner egen Barne- og ungdomsarbeider.  Vi trenger din støtte!

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Giver får skattefradrag for inntil kr 40.000 pr. år (2019). Dersom du ønsker å opprette en giveravtale så får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.

Fyll ut skjemaet på linken under og send/lever til daglig leder på menighetskontoret på Hafrsfjordsenteret.
Alle opplysninger om person og giverforhold er konfidensielle og uten innsyn fra andre enn daglig leder.

Ja, jeg vil bli fast giver i Hafrsfjord menighet!

Jeg ønsker å endre min givertjeneste!

Kontakt:


Daglig leder
Magnar Helgeland
51 93 92 53
992 91 670
Send e-post

Tilbake