4 år: utdeling av 4-årsbok


Alle barn som er døpt og bor i menigheten som fyller 4 år i det aktuelle kalenderåret vil motta invitasjon i posten. Er du ikke døpt er du også velkommen til å melde deg på.

Arrangementet avholdes i løpet av høstsemesteret.

Menigheten ønsker at 4-åringene skal få oppleve kirken som et kjekt og spennende hus, som også er deres hus, at de kan få bli bedre kjent med Jesus som en trofast venn som elsker dem og liker å være sammen med barna. Vi ønsker også at arrangementet skal gi anledning til å få nye venner og introdusere dem for Søndagsskolen.

Barna inviteres til en samling på Hafrsfjordsenteret på en lørdag (ca. 2 timer) der de får bli litt kjent med boka de skal få. Vi vil også leke, synge, ha fortellerstund, lage noe fint og spise noe godt sammen. De inviteres samtidig til gudstjeneste den påfølgende søndagen med utdeling av 4-årsboka og fest etterpå.


Følg med i posten og på hjemmesiden vår og meld dere på!

 

Kontakt:


Menighetspedagog
Silje Marøy Skogerbø
51 84 04 00
92 23 16 52
Send e-post

Tilbake