Misjonsengasjement


Hafrsfjord menighet har to misjonsprosjekt, et i Nepal via Normisjon og et i Midtøsten gjennom NMS (Det norske misjonsselskap).

På våre gudstjenester tas det jevnlig opp offer til misjonsprosjektene.

Menighetsrådet vedtok i oktober 2020 å fortsette med de to prosjektene menigheten allerede har i en ny fireårs periode frem til 2024.

 

NEPAL (Normisjon):

Ved Okhaldhunga sykehus i Nepal er Normisjon engasjert i generell helsetjeneste, primærhelsetjeneste, sosialt arbeid og et ernæringssenter for kvinner og barn.

 

Det er mulig å følge med på siste nytt fra sykehuset på Facebooksiden til Kristin og Erik Bøhler som arbeidet på sykehuset i mange år. (https://www.facebook.com/okhaldhungasykehus)

 

MIDTØSTEN (NMS):

Sammen med flere partnere kjemper NMS for at menneskerettighetene skal bli fulgt. Det gjelder både på nasjonalt nivå i lover og vedtekter, men også på detaljnivå i lokalsamfunn der familie, nabolag og landsbyer tar loven i egne hender og trakasserer og forfølger annerledes tenkende. Kvinner er en særlig utsatt gruppe, og flere av våre  partnere har arbeid for å styrke kvinners selvbilde og identitet.
NMS er med på å spre evangeliet i Midtøsten både via satellitt, internett og bibler. Dette er strategisk i en region som delvis er stengt for kristen misjon, og der kanskje rundt halvparten av befolkningen ikke kan lese.

 

Les mer om NMSs arbeid i Midtøsten her: NMS Midtøsten

Tilbake