Menighetsrådet


Menighetsrådet i Hafrsfjord menighet

 

Menighetsråd 2019-2023

Følgende ble valgt til nytt menighetsråd for perioden 2019-2023.  Menighetsrådet konstituerer seg i november 2019.

Eli Dorthea Taunton

Kjell Reidar Knutsen

Berit Hope Høivik

Marianne Skjortnes

Arne Rettedal

Jon-Albert Sætevik

Terje Apeland

Oddvar Mestad

Solveig Risa Rabba 1. vara

Helge Røysland 2. vara

 

Kontakt:


Daglig leder
Magnar Helgeland
51 93 92 53
992 91 670
Send e-post

Tilbake