Menighetsrådet


Menighetsrådet i Hafrsfjord menighet

Menighetsrådet 2023-2027

Arne Rettedal (Leder)
           arne.rettedal@gmail.com      91539723

Ingjerd Ropeid Andreassen (Nestleder)

Inger Lise Hovda Dobbe

Tarald Aano

Hilde Solem

Eldri Kolltveit

Åsmund Johansen (1. vara)

Frode Aadland (2. vara)

Arne Kallelid (3. vara)

Terje Apeland (4. vara)

Audun Erdal  (sokneprest)

Eli Taunton (daglig leder, sekretær)


Les menighetsrådets årsmelding for 2022 her


Kontakt:


Daglig leder
Eli Taunton
51 84 04 00
97 57 47 32
Send e-post

Tilbake