Menighetsrådet


Menighetsrådet i Hafrsfjord menighet

Menighetsrådet 2019-2023

Arne Rettedal (Leder)
           arne.rettedal@gmail.com      91539723

Marianne Skjortnes (Nestleder)

Berit Hope Høivik

Kjell Reidar Knudsen

Jon-Albert Sætevik

Terje Apeland

Oddvar Mestad

Solveig Risa Rabba 

Helge Røysland 1. vara

Audun Erdal  (sokneprest)

Eli Taunton (daglig leder, sekretær)


Les menighetsrådets årsmelding for 2022 her


Kontakt:


Daglig leder
Eli Taunton
51 84 04 00
97 57 47 32
Send e-post

Tilbake