Om konfirmasjon i Hafrsfjord menighet


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

 
 
 

Hafrsfjord menighet er kjent for et godt konfirmantopplegg. Vi har samlinger i hovedsak annenhver uke etter skoletid med mat, undervisning og aktiviteter. Vi deltar på gudstjenester, møtes i ulike store og mindre grupper og har konfirmantweekend! Konfirmantåret starter normalt i august og følger skoleåret frem til første helgen i mai- da vi har konfirmasjoner.

Alle døpte og barn av døpte som bor innefor Hafrsfjord menighets grenser får invitasjon i posten. Du trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. Du kan være med på vanlig vis og bestemme deg i løpet av året om du vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

Her melder du deg på til konfirmasjon

 

Kontakt:


Kateket
Grete Stuen Vestøl
51 84 04 00
481 36 312
Send e-post

Tilbake