Heftig og frivillig


Nå blir det fest for de frivillige

2022 er utpekt som frivillighetens år og i den forbindelse ønsker Stavanger kirkelige fellesråd å invitere frivillige i menighetene til forestillingen «Heftig og frivillig» .

Du som har fått sms fra Hafrsfjord menighet kan melde deg på og ta med ektefelle/følge om ønskelig. Dere kan velge mellom to forskjellige datoer:

Mandag 9. mai kl 19.00 i St. Johannes kirke, for påmelding, klikk her

Onsdag 18. mai kl. 19.00 i Sunde kirke, for påmelding, klikk her

Tanken er å fylle kirkene med menighetenes frivillige disse to kveldene i takknemlighet for det store arbeidet som legges ned på ulike områder.

Har du spørsmål, kontakt:

Menighetspedagog
Silje Marøy Skogerbø
51 84 04 00
99 55 56 78
Send e-post

Tilbake