Familie KRIK


Vi starter opp med familie KRIK i Hafrsfjord menighet høsten 2022.

Vi inviterer deg og familien din til å være med på familie KRIK hver mandag i gymsalen på Revheim ungdomsskole fra kl 17-18. Oppstart er mandag 5.september.

Dette er et lavterskeltilbud til barn og unge med foreldre som ønsker å kombinere gleden av idrett og bevegelse med den kristne tro. KRIK står for Kristen Idrettskontakt.

På en samling skal alle føle seg inkludert, sett og ivaretatt. Felles for alle treningene er en pause med andakt. Hos oss er du velkommen uansett om du er kristen eller ei.

Stian Anda og Kjell Endre Aasmundtveit er med som frivillige ledere.

 

For at du og familien din kan bli med, registrer deg ved å klikke på: nettsiden og velg FamilieKRIK Hafrsfjord som lokallag. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt:


Menighetspedagog
Silje Marøy Skogerbø
51 84 04 00
922 31 652
Send e-post

 

 

Tilbake

Del