FamilieKRIK


Bli med i gymsalen på Revheim skole hver mandag.

Vi inviterer deg og familien din til å være med på familie KRIK hver mandag i gymsalen på Revheim ungdomsskole fra kl 17-18

Dette er et lavterskeltilbud til barn og unge med foreldre som ønsker å kombinere gleden av idrett og bevegelse med den kristne tro. KRIK står for Kristen Idrettskontakt.

På en samling skal alle føle seg inkludert, sett og ivaretatt. Felles for alle treningene er en pause med en liten bibelhistorie. Hos oss er du velkommen uansett om du er kristen eller ei.

Kjell Endre Aasmundtveit er med som frivillig leder.

 

For at du og familien din kan bli med, registrer deg ved å klikke på: nettsiden og velg FamilieKRIK Hafrsfjord som lokallag. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt:


Menighetspedagog
Silje Marøy Skogerbø
51 84 04 00
922 31 652
Send e-post

 

 

Tilbake