(Jule) salgsmesse


Lørdag 28. november kl. 12.00-14.00 utendørs i skolegården Reveim skole.

 

I år blir den tradisjonelle julemessen en ren salgsmesse uten program.  Det  vil bli satt opp salgsboder utendørs i skolegården på Revheim skole hvor salget vil foregå kl. 12.00 - 14.00. 

NB: Vis hensyn og hold avstand!  Det vil bli organisert køer og vi ber om at alle overholder regler og anvisninger!  Parkering på kirkens parkeringsplass.

Selv om det i år blir en annerledes messe så blir det som før salg av kranser, gravpynt, håndarbeid, saft og syltetøy, lefser, julekaker, grønnsaker, m.m.

Trekning av hovedutlodningen vil skje i løpet av lørdagen.  Alle vinnere vil bli kontaktet. Loddsalg allerede i gang, kjøp lodd!

Det vil også være Åpen kirke i samme tidsrom.  Den som ønsker kan ta turen innom Revheim kirke for lystenning og stillhet.

 

Tilbake