Kontaktinformasjon


Hafrsfjordsenteret

Besøksadresse: Revheimsveien 159, 4043 Hafrsfjord se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 93 92 50

Epost: hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Magnar Helgeland

51 93 92 53

99 29 16 70

Send e-post

Sokneprest

Audun Erdal

51 93 92 55

91 87 19 86

Send e-post

Kateket

Grete Stuen Vestøl

51 93 92 54

48 13 63 12

Send e-post

Kantor

Vit Kolos

51 93 92 56

94 42 19 16

Send e-post

BU-arbeider

Mariann Roti

51 93 92 57

97 06 07 83

Send e-post

Kontorsekretær

Kristin Ascárd

51 93 92 52

91 52 43 52

Send e-post

Menighetspedagog

Antje Holtmann

51 93 92 58

40 58 01 76

Send e-post

Vaktmester

Astrid Helen Pedersen

46 43 21 30

46 43 21 30

Send e-post