Liste over gudstjenester fremover


Gudstjenestene i Hafrsfjord menighet fremover:

 

Søndag 19. januar gudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Konfirmanter deltar. Offer til menighetens arbeid. Søndagsskole.

Onsdag 22. januar kl 19.00 «Kveldsrast» ved Audun Erdal. Nattverd. 2. Tessaloniker brev kap. 1

Søndag 26. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer BU-arbeidet. Konfirmanter deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 2. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Ragnar Skottene. Dåp. Offer til BU-arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 9. februar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal. «Tårnagentene». Dåp. Offer til Bibelselskapet. Konfirmanter deltar. Kirkekaffe.

Søndag 16. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

Søndag 23. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Kirkekaffe. (felles for Hafrsfjord/Madlamark/Sunde) 

Søndag 1. mars ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark. Vinterferie.

Søndag 8. mars kl. 11.00

Sprell levende-gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. «Gjeng». Konfirmanter deltar. Kirkekaffe.

Søndag 15. mars kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Allment skriftemål. Konfirmanter deltar. Offer. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 22. mars kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer. Konfirmanter deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe. Årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 29. mars kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Tor Magne Nesvik. Dåp. Nattverd. Offer. Konfirmanter deltar. Kirkekaffe.
Søndagsskole.

Palmesøndag 5. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer. Kirkekaffe.

Skjærtorsdag 9. april kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal. Offer.

Langfredag  10. april ikke gudstjeneste i Revheim. Se Sunde/Madlamark.

1. Påskedag 12. april kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 19. april kl. 11.00
Sprell Levende-gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret. Audun Erdal.  Barnekorene deltar. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 26. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Ragnar Skottene. Dåp. Nattverd. Offer. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Lørdag 2. mai kl. 10.00,  kl 12.00 og kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 3. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

Lørdag 9. mai kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 10. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

Søndag  17. mai ikke gudstjeneste i Revheim

Søndag 24. mai kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer. Kirkekaffe. Søndagsskole

Pinsedag 31. mai kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 7. juni kl. 11.00
Sprell levende-gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Søndagsskolen deltar. Offer. Kirkekaffe.
Uteleker.

 Velkommen!

 

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake