Liste over gudstjenester fremover


Åpne gudstjenester i Revheim, men pga smittevernhensyn kan kirken kun romme maksimalt 130 personer.

 

Lørdag 19. september kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste ved og Audun Erdal.

Søndag 20. september kl. 11.00
«Sprell levende-gudstjeneste» med «Høsttakkefest» i Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Tale av Antje Holtmann. Offer til NMS Midtøsten. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 27. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Trygve Hestness. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 4. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet Okaldhunga i Nepal.

Søndag 18. oktober kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» på Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Utdeling av 6-årsboka.

Søndag 25. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 1. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Audun Erdal. Nattverd.

Søndag 8. november kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» i kirken med «Fest på slottet» for alle 4-åringene ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 15. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Dåp.

Søndag 22. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 29. november kl. 11.00
«LYS VÅKEN» - gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 6. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke v/vikar. Dåp.

Søndag 13. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp.

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Familiegudstjenester i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.   

1.juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.

Søndag 27. desember kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velkommen!

 

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake