Kirkeoffer


Det er mulig å gi offer selv om du ikke er til stede på gudstjenesten.

Hver søndag hvor det er satt opp gudstjeneste i Revheim kirke er det også satt opp offer.  Normalt samles det inn offer blandt de fremmødte, men alle kan også gi via VIPPS.

Har du VIPPS kan du gi søndagens offer til menigheten eller det formålet som er vedtatt for søndagen.  Du kan bruke vippsnummer 643667, eller scan følgende kode:

Oversikt over offer for søndagen finner du under gudstenestelisten.

Tilbake