Liste over gudstjenester fremover


Åpne ordinære gudstjenester.   

Søndag 17. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Per Even Tjøstheim Moldsvor. Organist Kjell Bjarne Svanæs. Dåp. Nattverd. Offer til VID vitenskapelig høgskole. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 24. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste "Sprell levende" på Hafrsfjordsenteret ved  Silje Marøy Skogerbø og Audun Erdal. 6-åringene er med. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

Søndag 1. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim ved Trygve Hestness. Dåp. Nattverd. Offer til menigheten. Kirkekaffe.
(Konfirmantweekend med gudstjeneste på Holmavatn).

Søndag 8. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 15. oktober - ikke gudstjeneste i Revheim. Felles gudstjeneste i Sunde kirke og i Madlamark kirke.

Søndag 22. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Per Even Tjøstheim Moldsvor. Dåp. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Søndag 29. oktober kl. 11.00
Familiegudstjeneste "Sprell levende" ved Silje Marøy Skogerbø og  Audun Erdal. 4-åringene får bok "Fest på slottet" Dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 4. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Audun Erdal. Vi minnes våre døde. Kirkens SOS. Nattverd. Kirkekaffe.

 

Velkommen!

Ønsker du å gi søndagens offer selv om du ikke er til stede, så kan du lese hvordan du gjøre det via VIPPS her.

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake