Liste over gudstjenester fremover


Åpne ordinære gudstjenester.   


Søndag 26. mai kl. 11.00
Gudstjeneste ved Per Even Tjøstheim Moldsvor. Kantor Daniel Opdal. Dåp. Offer til Kirkens Bymisjon, Rogaland. Kirkekaffe.

 

Søndag  2. juni kl. 11.00
Familiegudstjeneste "Sprell levende" på Hafrsfjordsenteret ved Silje Marøy Skogerbø og Audun Erdal. Organist Dag Øverland. Offer til BU-arbeidet. Grilling og kirkekaffe ute i kirkeparken. Ansiktsmaling! Hoppeslott og leker.

 

Lørdag  8. juni kl. 12.00
Dåpsgudstjeneste ved Audun Erdal. 

Søndag 9. juni kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Organist Thomas Torstrup. Dåp. Offer til sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 23. juni kl. 11.00
Gudstjeneste Ole Johnny Møyholm. Kantor Nami McKenzie. Dåp. Offer til menigheten.

Søndag 7. juli kl. 11.00
Gudstjeneste ved Torbjørn Nedrebø. Dåp. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 21. juli kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Kantor Gro Årsvoll. Anledning til dåp. Offer til NMS Midtøsten.

Søndag 11. august kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer Normisjon Nepal.

Søndag 18. august kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Arne Tjøstheim. Anledning til dåp. Offer til menighetens arbeid.

Søndag 25. august kl. 11.00
Gudstjeneste med presentasjon av nye konfirmanter ved Einar Halleraker og Audun Erdal. Offer til "Follow me".

Søndag 1. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp.

Søndag 8. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Tor magne Nesvik. Anledning til dåp.

Søndag 16. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp.

Søndag 22. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Per Even Tjøstheim Moldsvor. Anledning til dåp.

Søndag 29. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste - "Sprell levende" på Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal. Utdeling av 6-årsboka.


Søndag 6. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp.


Søndag 13. oktober - Ikke gudstjeneste i Revheim, men felles i Madlamark kirke og Sunde kirke.

Søndag 20. oktober kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Revheim ved Silje Marøy Skogerbø og Audun Erdal. Utdeling av 4-årsboka. Anledning til dåp. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Søndag 27. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Preken ved Eli Minde. Anledning til dåp. Offer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. Søndagsskole. 

Lørdag  2. november kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste ved Audun Erdal. 

Søndag 3. november kl. 11.00
Gudstjeneste på allhelgensdag ved Audun Erdal. Vi minnes våre døde. Nattverd. Offer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. 

NB! Fra 4. november og ut måneden vil Revheim kirke være stengt pga installasjon av nytt varmeanlegg. Gudstjenester og begravelser vil finne sted i Hafrsfjordsenteret.

Velkommen!

Ønsker du å gi søndagens offer selv om du ikke er til stede, så kan du lese hvordan du gjøre det via VIPPS her.

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake