Liste over gudstjenester fremover


Åpne ordinære gudstjenester.   

Søndag 26. mars kl. 11.00 - Maria budskapsdag
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Kantor Vit Kolos. Dåp. Konfirmantgruppe deltar. Offer til NMS Midtøsten. Søndagsskole. Kirkekaffe. Årsmøte.


Palmesøndag 2. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menigheten. Kirkekaffe i underetasjen på senteret.

Skjærtorsdag 6. april kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste ved Audun Erdal. Nattverd.

Langfredag 7. april – ikke gudstjeneste i Revheim. Felles i Madlamark kirke kl 11.00 ved Audun Erdal.

Påskedag 9. april kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 16. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste «Sprell levende» på Hafrsfjordsenteret ved Audun Erdal og Silje Marøy Skogerbø. Hafrsfjord barnekor synger. Kirkekaffe.

Søndag 23. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ragnar Skottene. Anledning til dåp. Offer til menigheten. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Søndag 30. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe.

Lørdag 6. mai kl. 11.00  og  13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl, Helene Vikre Teistedal og Audun Erdal.

Søndag 7. mai kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl, Helene Vikre Teistedal og Audun Erdal.

Lørdag 13. mai kl. 11.00  og  13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete Stuen Vestøl, Helene Vikre Teistedal og Audun Erdal.

Søndag 14. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl, Helene Vikre Teistedal og Audun Erdal.

Søndag 21. mai kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ragnar Skottene. Anledning til dåp. Offer til NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

Søndag 28. mai kl. 11.00
Pinsedagsgudstjeneste ved vikar. Dåp. Offer til Utstein pilegrimsgard. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Lørdag 3. juni kl. 13.00
Åpen dåpsgudstjeneste ved Audun Erdal. Kantor Vit Kolos. 

Søndag 4. juni kl. 11.00
(Ikke gudstjeneste i Revheim) Familiegudstjeneste i Brekko kapell i Madland ved Audun Erdal og kantor Vit Kolos. Søndagsskolen i Hafrsfjord er med. 

(Søndag 11. juni ikke gudstjeneste i Revheim)

Søndag 18. juni kl. 11.00
Gudstjeneste ved prost Tor Magne Nesvik. Anledning til dåp. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

(Søndag 25. juni ikke gudstjeneste i Revheim)

Søndag 2. juli kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Arne Tjøstheim. Anledning til dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

(Søndag 9. juli ikke gudstjeneste i Revheim)

Søndag 16. juli kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Arne Tjøstheim. Anledning til dåp. Offer til NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

(Søndag 23. juli og 30. juli  ikke gudstjeneste i Revheim)

Søndag  6. august kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer til Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 20.august kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menigheten. Kirkekaffe. 

Søndag 27. august kl. 11.00
Gudstjeneste ved Grete Stuen Vestøl og Audun Erdal. Presentasjon av nye konfirmanter. Offer til  "Follow me". Kirkekaffe.

Lørdag 2. september kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp ved Audun Erdal. Kantor Vit Kolos.

Søndag 3. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 10. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer til NMS Midtøsten. Kirkekaffe.

Søndag 17. september kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Anledning til dåp. Offer til VID vitenskapelig høgskole. Kirkekaffe.

Søndag 24. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste "Sprell levende" ved  Silje Marøy Skogerbø og Audun Erdal. Anledning til dåp. 6-åringene er med. Offer til menigheten. Kirkekaffe.

Søndag 1. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim ved vikar. Anledning til dåp. Offer til menigheten. Kirkekaffe.
(Konfirmantweekend med gudstjeneste på Holmavatn).

Søndag 8. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer til Normisjon Nepal. Kirkekaffe.

Søndag 15. oktober - ikke gudstjeneste i Revheim. Felles gudstjeneste i Sunde kirke og i Madlmark kirke.

Søndag 22. okotber kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Anledning til dåp. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Søndag 29. oktober kl. 11.00
Familiegudstjeneste "Sprell levende" ved Silje Marøy Skogerbø og  Audun Erdal. 4-åringene får bok "Fest på slottet" Anledning til dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 4. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Audun Erdal. Vi minnes våre døde. Kirkens SOS. Nattverd. Kirkekaffe.

 

Velkommen!

Ønsker du å gi søndagens offer selv om du ikke er til stede, så kan du lese hvordan du gjøre det via VIPPS her.

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake