Liste over gudstjenester fremover


Åpne ordinære gudstjenester.  Ingen påmelding, men registrering ved inngangen. Gudstjenester er nå åpnet opp for 200, men Revheim kirke er så liten at her er maksimum 130 personer. 

 

Ønsker du å gi søndagens offer selv om du ikke er til stede, så kan du lese hvordan du gjøre det via VIPPS her.

Søndag 30. januar kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til KRIK. Konfirmantgruppe deltar. (ikke anledning å ha kirkekaffe).

Søndag 6. februar kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til BU-arbeidet. Søndagsskole.

Søndag 13. februar kl. 11.00
Gudstjeneste ved Helene Teistedal Vikre. Nattverd. Såmannssøndagen med offer til Bibelselskapet. Søndagsskole.Konfirmantgruppe deltar. (ikke anledning å ha kirkekaffe).

Søndag 20. februar kl. 11.00
Sprell levende- Familiegudstjeneste ved Silje Marøy Skogerbø og Audun Erdal. Dåp. Tårnagenter fra 3. trinn.

Søndag 27. februar kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp.  

Søndag 6. mars  - ikke gudstjeneste i Revheim, felles i Madlamark/Sunde

Søndag 13. mars kl. 11.00
Sprell levende - familiegudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. 

Velkommen!

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 84 04 00
918 71 986
Send e-post

Tilbake