Liste over gudstjenester fremover


Åpne gudstjenester i Revheim, men pga smittevernhensyn kan kirken kun romme maksimalt 130 personer.

 

Søndag 18. oktober kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» på Hafrsfjordsenteret ved Antje Holtmann, Grete Stuen Vestøl, Arne Aurdal og Audun Erdal. Dåp. 6-åringene spesielt invitert - "Hvor er skatten?". Offer til Tv-aksjonen WWF.

Søndag 25. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menigheten. Konfirmantgruppe deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe. Menighetsmøte.

Søndag 1. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Audun Erdal. Vi minnes våre døde. Nattverd. Offer til Kirkens SOS. Søndagsskole.Kirkekaffe.

Søndag 8. november kl. 11.00
«Sprell levende gudstjeneste» i kirken med «Fest på slottet» for alle 4-åringene ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 15. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ragnar Skottene. Offer til Okaldhunga-sykehuset i Nepal. Dåp. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 18. november kl. 19.00-19.30 
"Kveldsrast" ved Audun Erdal. 2. Tessaloniker brev kap 3. Nattverd.

Søndag 22. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp.

Søndag 29. november kl. 11.00
«LYS VÅKEN» - gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer til Barne og Ungdomsarbeidet.

Søndag 6. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Svein Inge Torstvedt. Dåp. Offer til KRIK. 

Søndag 13. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Offer til menigheten.

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Familiegudstjenester i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.   

1.juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos.

Søndag 27. desember kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Organist Vit Kolos. Dåp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velkommen!

 

    

     

 

Kontakt:


Sokneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
918 71 986
Send e-post

Tilbake